Powys Green Guide

Rhestr o Fusnesau sy'n Darparu Atebion Gwyrdd ym Mhowys.

Os ydych chi'n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau gwyrdd i Bowys, beth am restru'ch busnes am ddim. Gallwch reoli'ch tudalen eich hun gan gynnwys y testun a'r delweddau, a hyrwyddo'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaeth. Gwyddom fod busnesau ledled Powys yn gweithio ar leihau eu heffaith a chefnogi’r newid cyflym i economi wyrddach, ac rydym am eich gwneud yn fwy gweladwy i’ch marchnad leol.


Chwiliwch am Gyflenwyr Gwyrdd ym Mhowys

Defnyddiwch yr eicon hwn ar y chwith uchaf i ddangos y rhestr o enwau
Grwpiau Cymunedol
Busnes Gwyrdd
Digwyddiadau

 

Create your FREE Green Business Page

Manage your Business Page


Y Cod Hawliadau Gwyrdd

Roedd y Llywodraeth yn cydnabod bod honiadau camarweiniol yn cael eu gwneud am gynhyrchion, ac mae bellach wedi cyhoeddi canllawiau yn eu Cod Hawliadau Gwyrdd. Mae'r canllawiau perthnasol i'w gweld yma'.

Dyma ganllaw byr yn ei esbonio...

Chwe egwyddor ar gyfer busnesau sy'n gwneud honiadau gwyrdd

Mae'r Canllawiau yn nodi chwe egwyddor sy'n adlewyrchu gofynion y gyfraith diogelu defnyddwyr bresennol yng nghyd-destun honiadau amgylcheddol. Mae'n ofynnol i fusnesau sicrhau bod eu hawliadau:

  • yn wir ac yn gywir
  • yn glir ac yn ddiamwys
  • peidiwch â hepgor na chuddio gwybodaeth bwysig
  • cymharu nwyddau neu wasanaethau mewn ffordd deg ac ystyrlon
  • ystyried cylch bywyd llawn y cynnyrch neu'r gwasanaeth
  • yn cael eu profi

 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren