Powys Green Guide What's On Places for Nature

Lleoedd ar gyfer Natur ym Mhowys

Gall y safleoedd hyn fod yn fach ond maent yn cynnig hafan i fywyd gwyllt ac yn rhoi cyfle i bobl dreulio amser yn yr awyr agored a'r bywyd gwyllt o'u hamgylch.

Yma fe welwch 'Lleoedd ar gyfer Natur ym Mhowys' gan gynnwys gerddi cymunedol, gerddi synhwyraidd, coetiroedd, cefn gwlad agored, perllannau, gwlyptiroedd, ardaloedd tyfu bwyd cymunedol, a mwy.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am eu hygyrchedd, yr hyn y gallech ei weld, cyfleusterau ymwelwyr a sut i deithio i'r safleoedd hyn. Mae llawer o'r safleoedd wedi derbyn cefnogaeth gan Bartneriaeth Natur Powys drwy'r cynllun grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Find your Nature Place

All locations

Bettws Cedewain

Clyro

Crickhowell

Knighton

Llandrindod Wells

Llanidloes

Montgomery

Newtown

Presteigne

Sennybridge

Trecastle

Tregynon

Welshpool

Wildflower Meadow

Community Garden

Community Food Garden

Orchard

Sensory Garden

Nature Reserve

River/Lake

Woodland

Urban Wild Place

 

Bettws Lifehouse

Bettws Cedewain

   

Community Garden

 

Discover More

Cwm Byddog Clyro

Clyro

   

Nature Reserve

 

Discover More

Woodland

 

Discover More

Sensory Garden

 

Discover More

Llandrindod Lake

Llandrindod Wells

       

Nature Reserve River Lake

 

Discover More

Llandrindod Lower Common

Llandrindod Wells

   

Wildflower meadow

 

Discover More

The Court Community Garden

Llandrindod Wells

   

Wildflower meadow

 

Discover More

The Pomarium

Llandrindod Wells

   

Wildflower Meadow

 

Discover More

Hafren Forest

Llanidloes

           

Nature Reserve River Lake Woodland

 

Discover More

The Wilderness Trust

Llanidloes

   

Community Food Garden

 

Discover More

Whitegate Pool

Montgomery

       

Nature Reserve River Lake

 

Discover More

Urban Wild Place

 

Discover More

Community Garden

 

Discover More

Nature Reserve

 

Discover More

Wildflower Meadow

 

Discover More

Went's Meadow

Presteigne

   

Wildflower Meadow

 

Discover More

Coedwaungar Park

Sennybridge

   

Urban Wild Place

 

Discover More

Community Garden

 

Discover More

Gregynog walled garden

Tregynon

       

Community Garden Orchard

 

Discover More

Community Garden

 

Discover More

Nature Reserve River Lake

 

Discover More

Community Garden

 

Discover More

List a new Location

What is the name of your nature place? Type its name of your location in the box below and on the next page you will be able to enter more details.

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

 

© 2023-24 Powys Green Guide
Managed by seren