Powys Green Guide

Gweithredu Cymunedol

Ar draws Powys mae grwpiau lleol yn gweithio ar gefnogi'r amgylchedd. Mae’r grwpiau hyn yn gallu gwneud newidiadau mwy, yn enwedig yn eu hardaloedd, ac maent bob amser yn chwilio am aelodau newydd i dyfu eu heffaith a helpu i lunio ein cymdeithas ar gyfer y dyfodol. Mae rhai pobl yn gweld grwpiau yn fuddiol ar gyfer ysbrydoliaeth, cefnogaeth gymdeithasol ac i ddod o hyd i ffordd drwodd i weledigaeth gadarnhaol o'r blynyddoedd i ddod. Mae gennym opsiwn chwilio fel y gallwch ddod o hyd i'r grŵp iawn i chi. Gallwch chwilio'r pynciau sydd o ddiddordeb i chi a'r ardal rydych chi ynddi.

Manage your Community Page

Grwpiau Amgylcheddol Cymunedol ym Mhowys

Defnyddiwch yr eicon hwn ar y chwith uchaf i ddangos y rhestr o enwau
Grwpiau Cymunedol
Busnes Gwyrdd
Digwyddiadau

 

The Arches, Rhayader and District Community Support
West Street RHAYADER   LD6 5AB
01597 810921
www.thearchesrhayader.com

Mae The Arches yn cael ei redeg gan fwrdd Ymddiriedolwyr o (ar hyn o bryd) ddeg o bobl leol yn gwirfoddoli ystod eang o sgiliau a galluoedd a thîm o staff o saith, rhan amser yn bennaf. Ategir y tîm gan tua 40 o wirfoddolwyr yn helpu yn y swyddfa, y siop ac ar ein prosiectau cymunedol.

 

 

The Arches, Rhayader and District Community Support - Darganfod mwy

 

Arts Connection - Cyswllt Celf
Y Dolydd Llanfyllin   SY22 5LD
01691 648 929
artsconnection.org.uk

Cysylltiad Celfyddydau - Mae CYSWLLT CELF yn elusen celfyddydau cyfranogol annibynnol ac maent wedi darparu prosiectau celfyddydau cyfranogol o ansawdd uchel mewn ystod eang o gyfryngau artistig er 1994. Mae ein gwaith gydag ysgolion, plant, ieuenctid, pobl ag anableddau dysgu a'r gymuned ehangach yn cynnig mwy o gyfranogiad a chyfranogiad a mwy o gyfranogiad a Cyfranogiad a drws dwyieithog croesawgar i'r celfyddydau.

 

 

Arts Connection - Cyswllt Celf - Darganfod mwy

 

BRACE
Llanfyllin   SY22 5AT

www.brace.cymru

Wedi’n lleoli yn Llanfyllin yng Ngogledd Powys rydym yn grŵp o bobl sy’n gweithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n fwy gwydn o ran effeithiau’r Argyfwng Hinsawdd a Bioamrywiaeth. Mae gennym sawl prosiect dan ymbarél gan gynnwys Caffi Atgyweirio Croesoswallt a’r Gororau, Gerddi llysiau cymunedol, Perllan Gymunedol, Grŵp Afon Cain Valley.

 

 

BRACE - Darganfod mwy

 

Biodiversity Information Service for Powys and Brecon Brecons National Park
6 Bulwark Offices Brecon   LD3 7LB
01874610881
www.bis.org.uk

Ni yw Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn casglu ac yn coladu cofnodion bywyd gwyllt a gwybodaeth bwysig arall am safleoedd a chynefinoedd ar gyfer yr ardal hon o Gymru.

 

 

Biodiversity Information Service for Powys and Brecon Brecons National Park - Darganfod mwy

 

Climate Cymru
WCIA Temple of Peace, King Edward VII Drive Cardiff   CF10 3AP
07500001973
climate.cymru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

 

 

Climate Cymru - Darganfod mwy

 

Coetir Anian
Unit 6F, Cefn Llan Science Park, Aberystwyth   SY23 3AH
07890910399
www.cambrianwildwood.org

Adfer cynefinoedd a rhywogaethau, cysylltu pobl â bywyd gwyllt a lleoedd gwyllt.

 

 

Coetir Anian - Darganfod mwy

 

County Bee and Wasp Recorder
RIVENDELL ELAN VALLEY   LD6 5HL
+44
www.midwalesbeesandwasps.com

Recordydd Gwenyn Sirol a Wasp

 

 

County Bee and Wasp Recorder - Darganfod mwy

 

Cultivate (Cwm Harry) Cyfyngedig
Pen Dinas, Llanidloes Road NEWTOWN   SY16 4HX
07739121414
www.cultivate.uk.com

Cultivate

 

 

Cultivate (Cwm Harry) Cyfyngedig - Darganfod mwy

 

DYfi Valley Green Reads
 

Website

 

 

DYfi Valley Green Reads - Darganfod mwy

 

Dolydd Gobaith
Hafotty Ganol, Pen-y-garnedd LLANRHAEADR YM MOCHNANT   SY10 0AW

dolydd-gobaith.cymru

 

 

Dolydd Gobaith - Darganfod mwy

 

Dyffryn Irfon Growers and Sustainability (DIGS)
Llanddewi, Cefn Gorwydd Llangammarch   LD44DN
01591 610792
www.irfonvaa.co.uk food-health

 

 

Dyffryn Irfon Growers and Sustainability (DIGS) - Darganfod mwy

 

Edible Mach
 

www.machmaethlon.org edible-mach

 

 

Edible Mach - Darganfod mwy

 

Energy Saving Grants
Brecon  
03302230333
www.energysavinggrants.org

 

 

Energy Saving Grants - Darganfod mwy

 

Erwood Climate Action Group
Erwood Builth Wells   LD2 3EQ

Ar ôl i Gynghorau Cymuned Erwyd fabwysiadu’r cynnig i ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Hydref 2021, sefydlwyd y gweithgor hwn i fwrw ymlaen â chamau gweithredu o’r cynnig gwreiddiol a gwaith pellach i frwydro yn erbyn yr argyfwng ar y cyd.

 

 

Erwood Climate Action Group - Darganfod mwy

 

FreeTree
Rhayader  

 

 

FreeTree - Darganfod mwy

 

Future Ready Homes
 
07903397922
futurereadyhomes.org.uk

Mae Future Ready Homes yn brosiect ar y cyd sy'n rhoi mynediad i ddeiliaid tai at yr holl gymorth a chyngor sydd eu hangen arnynt i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. Rydym hefyd yn awyddus i ymgysylltu â chontractwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn ôl-osod. Ar hyn o bryd mae Future Ready Homes yn cynnwys Swydd Amwythig, Swydd Henffordd a Phowys.

 

 

Future Ready Homes - Darganfod mwy

 

Gelli Deg Dyfi
Brynrhydd Machynlleth   SY20 8NN
07751300347

Rydym yn grŵp cymunedol sy'n plannu coed bwytadwy a brodorol a phlanhigion defnyddiol eraill ar draws Bro Ddyfi.

 

 

Gelli Deg Dyfi - Darganfod mwy

 

Gwenoliaid Duon Llanidloes Swifts
 

Rydym yn grŵp gwirfoddol sy'n ceisio helpu i gefnogi cadwraeth gwenoliaid duon yn ein tref, sef Llanidloes, Powys a'r ardal ehangach.

 

 

Gwenoliaid Duon Llanidloes Swifts - Darganfod mwy

 

Gwenoliaid Duon Llanidloes Swifts group
2 Penrhallt Hall Llanidloes   SY18 6LG
07890447879

 

 

Gwenoliaid Duon Llanidloes Swifts group - Darganfod mwy

 

Incredible Edible Llandrindod
54 Sunnyhaven Park Howey   LD! 5PU
07933717601
Website

 

 

Incredible Edible Llandrindod - Darganfod mwy

 

Knighton Community Woodlands Group
 
01547 520374
http: tveg.org.uk wordpress woodland-project

 

 

Knighton Community Woodlands Group - Darganfod mwy

 

Knucklas Castle Community Land Project
  LD71PP

knucklascastle.org.uk

 

 

Knucklas Castle Community Land Project - Darganfod mwy

 

Llais y Goedwig
The Forestry Hub Unit 1 Dyfi Eco Parc Machynlleth   SY20 8AX
01654 700061
www.llaisygoedwig.org.uk

Rydym yn helpu ac yn cefnogi cymunedau i gael mynediad i'w coetiroedd lleol. Rydym yn gweithio ledled Cymru gyda grwpiau cymunedol, tirfeddianwyr a sefydliadau partner i greu coetiroedd a reolir gan bobl leol, i blannu coetiroedd newydd, i hyfforddi pobl mewn sgiliau coetir, i fod yn llais i grwpiau coetir cymunedol ar lefel polisi.

 

 

Llais y Goedwig - Darganfod mwy

 

Llandrindod Pomarium Community Orchard
Llandrindod Wells   LD1

Website

 

 

Llandrindod Pomarium Community Orchard - Darganfod mwy

 

Llandrindod Repair Cafe
c/o The Hive, Temple Chambers, South Crescent, Llandrindod Wells   LD1 5DH

 

 

Llandrindod Repair Cafe - Darganfod mwy

 

Llangattock Community Woodlands
Woodland Villa Llangattock   NP8 1LD
07444495633
llangattockgreenvalleys.org about-lgv woodlands

 

 

Llangattock Community Woodlands - Darganfod mwy

 

Llangattock Green Valleys CIC
The CRiC Centre, Beaufort Street Crickhowell   NP8 1BN

www.llangattockgreenvalleys.org

Crëwyd Cymoedd Gwyrdd Llangatwg gan grŵp o drigolion lleol a ddaeth at ei gilydd gan yr angen a rennir am weithredu cadarnhaol yn wyneb yr argyfwng hinsawdd yr ydym yn ei wynebu.

 

 

Llangattock Green Valleys CIC - Darganfod mwy

 

Mach Car Club
  SY20 8AX
07955 490021
www.tripto.org.uk

Rydym yn sefydliad cymunedol, di-elw sy'n darparu llogi ceir trydan cost isel ar draws canolbarth Cymru.

 

 

Mach Car Club - Darganfod mwy

 

Machynlleth Biodiversity Group
Machynlleth   SY20 9AZ

groups.google.com g biodiversitygroup

 

 

Machynlleth Biodiversity Group - Darganfod mwy

 

Montgomery Energy Group
RHOSSER LLANDYSSIL   SY15 6LQ
07722722863

Rydym yn grŵp cymunedol gwirfoddol yn Nhrefaldwyn, yn codi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ac yn helpu i ddod o hyd i atebion.

 

 

Montgomery Energy Group - Darganfod mwy

 

ON THE VERGE TALGARTH
  LD3 0BN
07852141969

 

 

ON THE VERGE TALGARTH - Darganfod mwy

 

Oswestry Borders Repair Cafe
Oswestry & Llanfyllin   SY22 5AA
01691 239344

Ffurfiwyd Caffi Atgyweirio Croesoswallt a’r Gororau yn 2019 fel menter ar y cyd â BRACE (yn Llanfyllin) a Chroesoswallt XR. Rydym yn cynnal un digwyddiad bob mis 12-3pm bob yn ail rhwng Sefydliad Cyhoeddus yn Llanfyllin ( SY22 5AA) a Chlwb yr Henoed yn Stryd Lorne, Croesoswallt SY11 1ND.

 

 

Oswestry Borders Repair Cafe - Darganfod mwy

 

Partneriaeth Natur Powys - Powys Nature Partnership
Y Gwalia Ithon Road   LD1 6AA

Website

 

 

Partneriaeth Natur Powys - Powys Nature Partnership - Darganfod mwy

 

Powys Action on Climate Emergency
 

pacepowys.cymru

Mae PACE yn gymdeithas o grwpiau a sefydliadau cymunedol ar draws Powys sy’n canolbwyntio ar helpu cymunedau i bontio i ddyfodol carbon isel. Mae croeso hefyd i unigolion ymuno yn eu rhinwedd eu hunain i gefnogi ei nodau o PACE.

 

 

Powys Action on Climate Emergency - Darganfod mwy

 

Powys Green Guide
 

www.powysgreenguide.cymru

Rydym yn gyffrous iawn i fod yn lansio'r wefan hon o'r diwedd, a gobeithiwn y bydd yn helpu i ysbrydoli pobl i dorri tir newydd!

 

 

Powys Green Guide - Darganfod mwy

 

Presteigne Area Community Development Group
Old Granary, Norton, Presteigne   LD8 2EY
01544 267 073

Mae PACDG yn grŵp ymbarél ar gyfer nifer o Grwpiau Gwyrdd a Chymunedol llai ac mae hefyd yn cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu Cymunedol, sy'n cael ei ddiweddaru bob dwy flynedd, yr un presennol yw "Cynllun Gweithredu Cymunedol ar gyfer Cymuned Gydnerth".

 

 

Presteigne Area Community Development Group - Darganfod mwy

 

Presteigne Dark Skies
Presteigne   LD8 2HE

Mae Llanandras yn gweithio tuag at ddod y Dark Skies Community gyntaf yng Nghymru a Lloegr.

 

 

Presteigne Dark Skies - Darganfod mwy

 

Presteigne Plastic Group
Old Granary Norton Presteigne   LD8 2EY
01544 267 073

Sefydlwyd y Grŵp hwn dair blynedd yn ôl i roi cyhoeddusrwydd i broblem gwastraff plastig, i annog rhoi’r gorau i ddefnyddio plastigion untro yn raddol, i annog opsiynau eraill ar gyfer plastigau ac i ailgylchu mwy o blastigau.

 

 

Presteigne Plastic Group - Darganfod mwy

 

Presteigne Repair and Share
5 The Terrace, Norton Presteigne   LD8 2EL
01544 260766

Yn gysylltiedig â Repair Cafe Wales, sesiynau ar 3ydd dydd Sadwrn y mis, ac eithrio mis Rhagfyr. LF-Mae ein tîm o wirfoddolwyr yn trwsio pob math o eitemau cartref, gan gynnwys trydanol, mecanyddol, teganau, dillad, cerameg ac ati. LF-Nid oes tâl, ac eithrio rhannau newydd.

 

 

Presteigne Repair and Share - Darganfod mwy

 

Presteigne Tree Group
34 King's Court Presteigne   LD8 2AJ
01544 267227

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar brosiectau a digwyddiadau sy'n hyrwyddo bioamrywiaeth, dealltwriaeth a chynnydd coed a choetiroedd lleol.

 

 

Presteigne Tree Group - Darganfod mwy

 

RSPB Lake Vyrnwy
Llanwddyn Oswestry   SY10 0LZ

Website

Gweddillion yng nghanol mynyddoedd y Berwyn wedi'u hamgylchynu gan rostir a choetir, nid yw safleoedd yn cael llawer mwy o luniau na hyn. Dewch am y golygfeydd ac arhoswch am y bywyd gwyllt – Pied Flycatchers, Red Grouse, gylfinirod, Dyfrgwn a mwy. Wedi'i osod yn erbyn llethrau Mynyddoedd y Berwyn ac ymylon coed, efallai y bydd Llyn Efyrnwy yn edrych fel buddugoliaeth o natur, ond mewn gwirionedd mae'n gronfa o waith dyn.

 

 

RSPB Lake Vyrnwy - Darganfod mwy

 

Radnorshire Wildlife Trust
Radnorshire Willdife Trust, Warwick House, High Street, Llandrindod Wells, Powys Llandrindod Wells   LD1 6AG
01597 823298
www.rwtwales.org

 

 

Radnorshire Wildlife Trust - Darganfod mwy

 

Repair Cafe Llangattock
Llangattock Community Hall, Clos Cilau Llangattock   NP8 1LA

 

 

Repair Cafe Llangattock - Darganfod mwy

 

Repair Café Wales
5 Llanbedr Road Crickhowell   NP8 1BT

repaircafewales.org

 

 

Repair Café Wales - Darganfod mwy

 

Social Farms and Gardens
The Greenhouse. Hereford Street Bristol   BS3 4NA

www.farmgarden.org.uk your-area wales

 

 

Social Farms and Gardens - Darganfod mwy

 

Team Wilder - Montgomeryshire Wildlife Trust
Park Lane House, High Street Welshpool   SY21 7JP
07415768275
www.montwt.co.uk get-involved team-wilder

 

 

Team Wilder - Montgomeryshire Wildlife Trust - Darganfod mwy

 

Transition Presteigne
 

 

 

Transition Presteigne - Darganfod mwy

 

Verges for Nature
5 The Terrace, Norton, Presteigne, Powys PRESTEIGNE and NORTON   LD8 2EL and LD8 2AT

Gallwn wneud ymylon ffyrdd, parciau a mannau gwyrdd eraill yn fwy cyfeillgar i fywyd gwyllt. Ar ôl colli 97% o Dolydd Blodau Gwyllt yn y DU, mae ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd ymylon ffyrdd o ran cynyddu bioamrywiaeth.

 

 

Verges for Nature - Darganfod mwy

 

Wildlife Trust of South and West Wales - Brecknock
Office 1, Royal Buildings, 6 The Bulwark, Brecon   LD3 7LB
01874 625708
www.welshwildlife.org

 

 

Wildlife Trust of South and West Wales - Brecknock - Darganfod mwy

 

Zero Carbon Llanidloes - Llanidloes Di Garbon
 

zerocarbonllanidloes.org.uk

Zero Carbon Llanidloes - Llanidloes Di Garbon

 

 

Zero Carbon Llanidloes - Llanidloes Di Garbon - Darganfod mwy

 

 

Create your FREE Community Page

Manage your Community Page

 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren