Powys Green Guide

Gwirfoddolwyr Gwefan

Mae Arweinlyfr Gwyrdd Powys yn adnodd ar gyfer cymuned Powys, ac rydym yn eich gwahodd yn gynnes i'n helpu yn ein hymgais i wneud gwahaniaeth. Os ydych chi’n teimlo bod gennych chi sgil yr hoffech ei rannu, neu rywfaint o amser y gallech chi ei gyfrannu i helpu i gadw Arweinlyfr Gwyrdd Powys yn gyfoes, a’r gorau y gall fod, anfonwch e-bost at: contact@powysgreenguide.cymru


Rolau a sgiliau a fyddai’n helpu i gefnogi eich canllaw gwyrdd:

 • Byddwch yn gyswllt lleol, ac fel aelod pwysig o'n tîm byddwch yn cysylltu eich cymuned â Chanllaw Gwyrdd Powys. Fel cyswllt lleol byddwch yn gwneud sefydliadau lleol yn ymwybodol o'n gwefan, efallai trwy bost yn y papur lleol neu gylchgrawn cymunedol, neu dim ond eich rhwydweithiau. Byddwch yn annog grwpiau i greu tudalen, ac i bostio eu digwyddiadau yn ein hadran Beth Sydd Ymlaen
 • Ysgrifennu un neu fwy o erthyglau ar gyfer y blog.
 • Bod yn weinyddwr ar gyfer ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (facebook a whatsapp - post sengl i'r ddau)
 • Chwilio/ysgrifennu postiadau ar gyfer ein sianeli cyfryngau.
 • Curadu tudalen pwnc.
 • Tynnu lluniau ar gyfer y wefan.
 • Rhannu lluniau gwych o Powys.
 • Ein helpu i godi arian i redeg y safle a'i helpu i wneud mwy o wahaniaeth.
 • Gwneud fideos byr ar gyfer y wefan ar bynciau yr ydym yn ymdrin â nhw.
 • Helpu aelodau yn y gymuned i wneud fideos byr.
 • Dysgwch wirfoddolwyr sut i dynnu lluniau da a deall maint.
 • Cyfrannu at y cylchlythyrau misol.
 • Byddwch yn 'arbrofwr' cymunedol ee ceisiwch beidio â defnyddio siampŵ masnachol am 3 mis ac ysgrifennwch eich profiadau i eraill ddysgu oddi wrthynt.

...a beth arall hoffech chi ei weld ar y safle neu ei wella? Mae croeso i chi gysylltu â ni bob amser Os byddwch yn anfon e-bost, byddwn yn eich postio yn ôl. contact@powysgreenguide.cymru Os ydych yn cynnwys rhif ffôn, byddwn yn ffonio.

 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren