Cylchlythyr -
tanysgrifio nawr

Powys Green Guide

Croeso i Arweinlyfr Gwyrdd Powys

Croeso i'ch canllaw personol i fywyd mwy cyfeillgar i'r ddaear!

Rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n synnu faint o gamau syml, rhad y gallwch chi eu cymryd yn eich bywyd bob dydd i wneud gwahaniaeth - ac mae llawer o bobl yn dweud bod y camau maen nhw wedi'u cymryd wedi gwella eu llesiant, lleihau costau, a'u cysylltu ag eraill yn eu hardal. Mae rhai camau yn hawdd, mae eraill yn fwy deniadol neu fforddiadwy i rai, tra bod eraill yn fwy addas i eraill. Mae'n ymwneud â darganfod beth sy'n gweithio i chi, eich ffordd o fyw, eich teulu a'ch poced. Archwiliwch ein tudalennau a rhowch wybod i ni beth arall yr hoffech ei weld.

 

Os ydych chi wedi defnyddio cyfrifiannell ôl troed carbon, efallai bod gennych chi rai syniadau eisoes am newidiadau y gallwch chi eu gwneud, ac efallai rhai rydych chi wedi'u gwneud yn barod. Os nad ydych, mae'n ffordd dda o weld pa faes o'ch bywyd sy'n cael yr effaith fwyaf - ac efallai lle gallwch chi wneud y gwahaniaeth mwyaf. Dewiswch gyfrifiannell yma.

Beth am ymuno â grŵp gweithredu lleol neu ddigwyddiad gwyrdd lleol - maen nhw'n dod â phobl at ei gilydd i wneud gwahaniaeth yn eich ardal, ac yn gwerthfawrogi wynebau newydd bob amser. Ewch i'r tudalennau Gweithredu Cymunedol a Beth Sydd Ymlaen - a byddwch yn gymdeithasol!

Beth am ychydig o gyfnewid gwyrdd? Mae ein Canllaw Byw’n Gynaliadwy yn eich helpu i siopa’n wyrdd ac yn lleol lle bo modd. Mae'n llawn atebion sy'n gyfeillgar i'r ddaear ar gyfer pob rhan o'ch bywyd.

Os ydych yn fusnes sy'n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau gwyrdd ym Mhowys, rydym yn eich gwahodd i restru eich hun yn ein rhestr o gyflenwyr a chofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

RHODD  

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

 

© 2023-24 Powys Green Guide
Rheolir gan seren