Powys Green Guide

Ychwanegu Digwyddiad

Nod Arweinlyfr Gwyrdd Powys yw darparu gwybodaeth am gamau gweithredu, digwyddiadau, busnesau, a grwpiau sy'n annog gweithredu unigol a chymunedol ar newid hinsawdd ac iechyd byd natur. Diogelu Data - Trwy lenwi’r ffurflen hon rydych yn caniatáu Canllaw Gwyrdd Powys i gadw eich manylion yn ddiogel ar ffeil ar gyfer cyswllt yn y dyfodol, ac i ddefnyddio’r wybodaeth ‘Rhestr Digwyddiadau’ i greu rhestriad sydd ar gael i’r cyhoedd ar y wefan https://powysgreenguide.cymru/ Cedwir gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. Mae 5 adran i’r ffurflen hon:

1. Amdanoch Chi

Eich manylion fel y gallwn gysylltu â chi os oes angen.

2. Am y Digwyddiad

Disgrifiad cyhoeddus a manylion a fydd yn cael eu hychwanegu at y wefan.

3. Cadarnhad

Trosolwg o'r wybodaeth a ddarparwyd i gadarnhau eich bod yn hapus ag ef.

4. Delwedd

Ychwanegwch ddelwedd ar gyfer eich digwyddiad os oes gennych chi ymlaen

5. Rheolaeth

Byddwch yn gallu rheoli eich digwyddiad. Bydd e-bost hefyd yn rhoi dolen i chi addasu unrhyw fanylion. 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren