Powys Green Guide

Biodiversity Information Service for Powys and Brecon Brecons National Park
Contact: BIS Team

6 Bulwark Offices
Brecon LD3 7LB

01874610881

www.bis.org.uk

https://twitter.com/BISBrecon1

Instagram

FaceBook

Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth ar gyfer Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog


Ni yw Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn casglu ac yn coladu cofnodion bywyd gwyllt a gwybodaeth bwysig arall am safleoedd a chynefinoedd ar gyfer yr ardal hon o Gymru.


Rydym yn croesawu eich cofnodion bywyd gwyllt - cyflwynwch eich cipolygon bywyd gwyllt i ni trwy Ap CCALl Cymru, BIS Wired online neu Ap iRecord ac ar-lein.


Trwy wneud cofnodion bywyd gwyllt neu fiolegol rydych chi'n cyfrannu at gadwraeth natur trwy Wyddoniaeth Dinasyddion, gan helpu i roi bywyd gwyllt ar y map. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio a'i chymryd i ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau megis mewn cynlluniau rheoli a phenderfyniadau cynllunio.


I gael gwybod mwy am gymryd rhan mewn cofnodi bywyd gwyllt, ewch i'n hadran Cymrwch Ran a'n tudalen Digwyddiadau i weld pa ddigwyddiadau ymwybyddiaeth bywyd gwyllt a diwrnodau cofnodi sydd gennym ar y gweill.


Helpwch i roi bywyd gwyllt ar y map!


Pob Hwyl Efo`r Recordio Bywyd Gwyllt!

 

Tagiau Tudalennau

Outdoors and Nature

Caring for our Environment

Biodiversity

Trees

Animals and Birds

Ponds Rivers and Lakes

Soil and Insects

Support our Pollinators

 

Ychwanegu rhestr Digwyddiad

 

Rheolwch Dudalen eich Arweinlyfr Gwyrdd

 

Grwpiau Amgylcheddol Cymunedol ym Mhowys

Grwpiau Cymunedol
Busnes Gwyrdd
Digwyddiadau

 

 

 

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2022 Powys Green Guide