Powys Green Guide

Cymerwch Ran!

Mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth ...

Gweithredwch

Byddwch yn Gysylltiedig

Siaradwch!

Byddwch ar
ein tîm

Helpwch ni i
Godi arian

Cymryd Camau Bob Dydd

Defnyddiwch gyfrifiannell ôl troed i fesur eich effaith

Ewch draw i'n tudalen Cyfrifiannell Carbon i ddarganfod mwy a dewis cyfrifiannell. Mae rhai cyfrifianellau angen llawer o fewnbynnu data i roi ffigur manwl gywir i chi, mae eraill yn gofyn cwestiynau i chi y gallwch chi eu hateb oddi ar ben eich pen i roi ffigwr bras i chi - chi sy'n dewis. Beth am ddefnyddio cyfrifiannell Carbon nawr, a dewch yn ôl ymhen 6 mis i weld a ydych chi wedi gallu gwneud gwahaniaeth.

Lleihau eich ôl troed Rydym yn dod o hyd i fwy a mwy o awgrymiadau i chi ar sut i leihau eich effaith. Fe welwch fod yna,

camau syml nad ydynt yn cymryd arian i'w gwneud, ac o bosibl dim llawer o amser ychwaith. Bydd rhai o'r camau hyn yn arbed arian i chi mewn gwirionedd, a bydd rhai ohonynt yn cael effaith fawr gweithredoedd a allai fod angen peth amser, neu rywfaint o arian y prosiectau mwy a fydd yn cymryd mwy o amser a hefyd arian. Rhai camau, fel newid eich cyfrif banc

Rhowch Amser

  • gwirfoddoli gyda grŵp cymunedol
  • derbyn ein cylchlythyr - cofrestrwch yma
  • dilyn a rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol - facebook ac instagram

Ysgrifennwch bost blog ar gyfer y Canllaw Gwyrdd ar bwnc amgylcheddol

  • byddwch yn Gysylltydd Arweinlyfr Gwyrdd ar gyfer eich cymuned - mae Powys yn lle mawr ac rydym am fod yn berthnasol ble bynnag yr ydych ym Mhowys
  • dod yn arbenigwr pwnc/curadur - defnyddiwch eich gwybodaeth a'ch diddordeb i gadw Arweinlyfr Gwyrdd Powys mor ddefnyddiol a chyfoes â phosibl
  • dewch yn rhan o dîm y wefan - defnyddiwch eich sgiliau neu datblygwch rai newydd

Gwnewch i'ch Llais Glywed

ysgrifennu llythyrau i roi gwybod i'ch Cynghorydd neu AS sut rydych chi'n teimlo

Codwch Arian i Gefnogi Eich Canllaw Gwyrdd i Dyfu

  • rhoddi
  • codi arian
  • dod yn noddwr busnes - cysylltwch â ni am fanylion


 

Digwyddiadau

where

Tyn y Graig SY163JB

Garden open for NGS

A hectare at 300m, of garden, and meadow. The garden is full of different planting schemes and the meadow, which includes a large pond, is managed for biodiversity.

...Darganfod mwy

 

 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren